Disclaimer

Steenhouwerij D. Bethlehem vof, samensteller en uitgever van informatie op deze website, is zich volledig bewust van zijn taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement
De persoonlijke gegevens die u op de site of via email invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.

Intellectuele eigendomsrechten
Steenhouwerij D. Bethlehem vof behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).
Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.