Privacyverklaring Steenhouwerij D. Bethlehem vof

 

In deze privacyklaring staat hoe er wordt omgegaan met persoonlijke gegevens binnen dit bedrijf. Ook staan hier de rechten in van iedereen waarvan persoonlijke gegevens worden bewaard.

 

De naam van dit bedrijf is Steenhouwerij D. Bethlehem vof.

De eigenaars en firmanten zijn D. Bethlehem en L. Bethlehem-Robberecht

 

Dit zijn onze adres- en contactgegevens:

 

adres:                          Haefland 14

postcode en plaats:    6441 PA  Brunssum

telefoonnummer:       045-5251632

email:                         info@steenhouwerijbethlehem.nl

website:                      www.steenhouwerijbethlehem.nl

kvk-nummer:             14021207

 

In onze werkplaats wordt gewerkt met natuursteen. Hiervan worden grafmonumenten, bouwwerken, sokkels en zuilen gemaakt. Wanneer wij nabestaanden ontvangen in ons kantoor voor een grafmonument zijn wij ons bewust van de gevoeligheid van deze situatie. Hiermee willen wij behoedzaam en met respect omgaan. Verder willen wij zorgvuldig met persoonsgegevens van onze klanten omgaan en respecteren wij hun privacy.

 

 

Persoonsgegevens

 

Wij vragen onze klanten om de volgende persoonsgegevens:

 

-naam

-adres

-postcode en woonplaats

-telefoonnummer

-emailadres indien gewenst

 

Voor grafmonumenten vragen wij ook:

 

-naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene

 

Deze gegevens staan op de factuur die 7 jaar wordt bewaard. In het geval van een grafmonument staan deze gegevens ook op het opdrachtformulier, dat ook 7 jaar wordt bewaard. Deze termijn wordt vereist door de belastingdienst.

 

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

-contact opnemen met de klant over de opdracht

-het sturen van een factuur

-het bestellen van het opschrift voor het grafmonument

-het aanvragen van de vergunning voor het plaatsen van een grafmonument op het daarvoor bestemde graf

Buiten ons bedrijf worden persoonsgegevens op de volgende manier zichtbaar:

 

Bij het bestellen van het opschrift voor het grafmonument krijgt de leverancier de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene te zien.

 

Bij het aanvragen van de vergunning krijgt de vergunningverlener zowel de naam, adres, postcode en woonplaats van onze klant te zien, als ook de naam, geboorte- en overlijdensdatum van de overledene. De vergunningverlener is de gemeente die gaat over de begraafplaats of het kerkbestuur dat gaat over het kerkhof waar de overledene begraven wordt.

 

 

Adreslijst

 

Voor vaste klanten en contacten gebruiken wij een adreslijst.

Hierin staan de volgende persoonsgegevens:

 

-naam

-adres

-postcode en woonplaats

-telefoonnummer

-emailadres

 

Deze gegevens gebruiken wij om:

 

-contact op te nemen over opdrachten

-een factuur te sturen

-een kerstkaart te sturen

 

De gegevens hierin blijven bewaard, tenzij u aangeeft dat u hier uit verwijderd wilt worden.

 

 

Website

 

Op onze website verzamelen wij geen persoonsgegevens en wij plaatsen geen cookies.

 

 

Rechten

 

We maken u attent op de rechten die u heeft over de persoonsgegevens die wij van u hebben.

 

Recht op inzage:

U kunt opvragen welke persoongegevens wij van u hebben.

 

Recht op rectificatie:

U kunt fouten in uw opgeslagen persoonsgegevens laten verbeteren. Die zullen wij voor u aanpassen.

 

Recht op het indienen van een klacht:

Als u een klacht heeft kun u die indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het op prijs als u eerst met ons in gesprek wilt gaan.

 

Recht op overdracht:

Als u besluit om over te stappen naar een andere partij, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten overdragen aan de andere partij.

 

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens:

U kunt aangeven dat u niet meer wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen stoppen met het gebruik hiervan.