URNGRAFMONUMENTEN  LETTERPLATEN  URNAMENTEN

Er is een grote diversiteit in voorschriften op de verschillende begraafplaatsen als het gaat om gedenktekens op urngraven. Op de ene begraafplaats is er sprake van vergaande uniformiteit, op de andere mag het geheel naar eigen idee ingevuld worden. En daartussen liggen ook nog veel mogelijkheden.

We maken onderscheid tussen urngrafmonumenten en urnamenten. Wanneer een urn (asbus) daadwerkelijk in een grafkeldertje of rechtstreeks in de grond is begraven wordt daarop een urngrafmonument geplaatst. Wanneer de asbus is opgenomen in het monument zelf, spreken we van een urnament welke op een bestemde plek op de begraafplaats wordt geplaatst. Inmiddels is er een tendens gaande dat de nabestaanden de asbus in privésfeer een plek geven in huis of tuin. Ook voor deze gelegenheden kunnen wij gedenkstenen in verschillende uitvoering verzorgen.

Hieronder een paar voorbeelden van de mogelijkheden. Ook hierbij speelt de persoonlijke invulling een grote rol. Wanneer u zelf een idee of ontwerp heeft leg het ons dan voor. Er is veel mogelijk.

                       
Letterplaat uitgevoerd in Multicolor Green met bronzen opschrift. Boven de tekst is plaats gelaten voor bloemstukjes of tekeningen van kleinkinderen en dergelijke.
Letterplaat uitgevoerd in Impala graniet. Tekst en accordeon gestraald en ingelegd met bladgoud.

Letterplaat uitgevoerd in Impala 2 cm dik op schuine steun van Belgisch hardsteen. Tekst en roos gestraald en ingelegd met bladgoud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

urngrafplaat uitgevoerd in Absolute Black graniet met linksboven een gelaserde afbeelding in combinatie met RVS edelstaal.

 

 


 

urngraf graniet met rvs                            urngraf versteend hout

 

                                   

urngraf uitgevoerd in versteend hout. de boom is doorgezaagd en op het liggende deel is de tekst d.m.v. stralen aangebracht